Dla bezrobotnych

Jeżeli straciłeś pracę lub pracujesz mniej godzin, masz prawo złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering).

Osoba, która chce ubiegać się o ten zasiłek, musi spełniać następujące warunki:    

  • w ciągu ostatnich 36 tygodni przepracowała w Holandii minimum 26 tygodni (liczba przepracowanych godzin w danych tygodniach nie ma znaczenia),
  • została zwolniona z pracy (ale nie na własną prośbę albo dyscyplinarnie) lub po prostu jej umowa na czas określony nie została przedłużona przez pracodawcę,
  • utraciła 5 godzin lub więcej w przypadku częściowej utraty pracy,
  • jest gotowa do podjęcia nowej pracy.

Osoby zameldowane na terenie Holandii składają wniosek elektronicznie, używając do tego swoich DigiD kodów.

Natomiast osoby niezameldowane w celu rejestracji, muszą niestety udać się osobiście do jednego z urzędów pracy (Werkbedrijf), zgodnego z miejscem ich zamieszkania w Holandii.

Czas, w jakim jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o zasiłek wynosi 1 tydzień, począwszy od dnia, w którym staliśmy się bezrobotnymi.

Jeżeli nasz wniosek o przyznanie WW-uitkering jest kompletny, wówczas UWV wyda decyzję w ciągu 4 tygodni. Jeżeli natomiast będą jakieś braki, to wtedy zostaniemy poproszeni listownie o przesłanie brakujących dokumentów i tym samym czas oczekiwania na decyzję może się nieco wydłużyć.

Minimalny okres zasiłku dla bezrobotnych to 3 miesiące, ale oczywiście w zależności od stażu pracy, możemy otrzymać go na dłużej. Do naszego stażu pracy możemy również zaliczyć lata przepracowane w Polsce. W tym celu, należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z prośbą o wydanie dokumentu E301/PD U1, który poświadczy przepracowane w Polsce okresy.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest na podstawie zarobków z ostatnich 12 miesięcy. Przez pierwsze 2 miesiące otrzymujemy 75% wyliczonej nam stawki dziennej (tzw. dagloon), a począwszy od 3 miesiąca trwania zasiłku już tylko 70% tej stawki.

Obowiązki osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych:

  • przebywanie przez cały okres trwania zasiłku na terenie Holandii (z wyjątkiem okresu, w którym mamy oficjalnie zgłoszone wakacje lub świadczenie zostało przeniesione do Polski),
  • aktywne poszukiwanie pracy (minimum 4 solicytacje w ciągu 4 tygodni) i dokumentowanie tego na specjalnych formularzach, które otrzymujemy z UWV (Mijn sollicitatieactiviteiten) – dotyczy osób niezameldowanych. Wszyscy, którzy posiadają DigiD, swoje reakcje wypełniają podobnie jak wniosek –
  • informowanie na bieżąco UWV (do 1 tygodnia) za pomocą formularza w wersji papierowej lub elektronicznej (Wijzigingsformulier) o wszystkich zmianach, mających wpływ na nasze świadczenie, np. zmiana adresu zamieszkania, telefonu, podjęcie pracy, itp.
  • odbieranie telefonów, odpowiadanie na korespondencję oraz stawianie się na każde wezwanie urzędu pracy.

Ważne!!!

Aby otrzymać co miesiąc pieniążki z UWV, należy po zakończonym miesiącu wypełnić papierowo bądź elektronicznie specjalny formularz (Inkomstenopgave). Należy to zrobić nawet wtedy, gdy nie osiągnęliśmy podczas trwania naszego zasiłku żadnych dochodów. Po wysłaniu powyższego formularza, UWV wpłaci przysługującą nam kwotę zasiłku w ciągu 3-10 dni na wskazane we wniosku konto bankowe.

Transfer (export) zasiłku do Polski !!!

To chyba  jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w ostatnim czasie, który wzbudza wśród Polaków wiele pytań i powoduje tyle samo niedomówień: można czy nie można, jest to legalne czy nie, wypłacana kwota zasiłku będzie niższa czy taka sama jak przy świadczeniu pobieranym na terenie Holandii…???

Jeżeli danej osobie bezrobotnej, nie udało się znaleźć w ciągu 4 tygodni  pracy na terenie Holandii, to ma ona prawo wystąpić z wnioskiem o pozwolenie przeniesienia zasiłku do Polski. Należy to zrobić telefonicznie z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, więc jeżeli chcemy przenieść swój zasiłek do Polski np. z datą 14 kwietnia, to musimy zadzwonić do urzędu już 1 kwietnia. Po otrzymaniu z UWV specjalnego dokumentu, uprawniającego nas do transferu zasiłku (PD U2), mamy obowiązek zarejestrowania się w ciągu 7 dni w polskim urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy. Maksymalny czas przeniesienia zasiłku wynosi 3 miesiące, bez względu na to, na jak długo mamy go przyznanego.

Wysokość świadczenia pozostaje bez zmian!!!

Temat zasiłku dla bezrobotnych jest bardzo obszerny, dlatego też, w celu wyjaśnienia bardziej szczegółowych kwestii lub omówienia indywidualnej sytuacji osoby, która zamierza starać się o to świadczenie, zachęcam do umówienia spotkania lub kontaktu telefonicznego.