Dofinansowanie do kosztów złobka, przedszkola lub niani

Kinderopvangtoeslag – to kolejny dodatek na dziecko, który częściowo pokrywa koszty opieki takie jak: żłobek, przedszkole, niania, itp. Aby otrzymać takie dofinansowanie, należy spełniać następujące warunki:

 • pracować, studiować lub szukać pracy z pomocą odpowiednich instytucji, np. UWV, Gemeente. Ważne!!! Zasada ta dotyczy obojga rodziców bądź opiekunów,
 • dziecko musi być zameldowane pod tym samym adresem co rodzice i nie uczęszczać jeszcze do szkoły średniej,
 • miejsce opieki dziecka musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Opieki nad Dziećmi i Przedszkoli (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen – LRKP). Nie ma natomiast znaczenia rodzaj opieki, a zatem czy jest to przedszkole, niania lub opieka pozaszkolna/świetlica (buitenschoolse opvang – BSO).   Niestety przy opiece nad dziećmi przyjaciół bądź rodziny dofinansowanie nie przysługuje. 
 • posiadać z miejscem opieki pisemną umowę, zawierającą m.in. stawkę godzinową za opiekę oraz roczną liczbę jej godzin.

Wysokość kinderopvangtoeslag jest uzależniona od 3 czynników, a mianowicie:

 • rocznych dochodów brutto obojga rodziców lub opiekunów,
 • kosztów opieki,
 • liczby dzieci korzystających z zarejestrowanej opieki.

Maksymalna stawka godzinowa w 2019 roku, według której Belastingdienst oblicza nam wysokość dodatku wynosi:

 • opieka dzienna w centrach dla dzieci, np. Smallsteps, Berend Botje –€8,17,
 • opieka pozaszkolna w centrach dla dzieci – €7,02,
 • opieka dzienna lub pozaszkolna u niani – €6,27.

Co to oznacza w praktyce?

 • dziecko uczęszcza do centrum opieki dla dzieci (opieka dzienna) i koszt tego wynosi 5,75€ za godzinę. Wobec tego, przy wyliczeniach dofinansowania, Belastingdienst weźmie pod uwagę powyższą cenę.
 • dziecko uczęszcza do niani (opieka dzienna lub pozaszkolna) i koszt takiej opieki wynosi 7€ za godzinę. W takim przypadku, Belastingdienst weźmie pod uwagę tylko maksymalną stawkę godzinową, czyli 6,27€ a różnicy 0,73€ nie policzy (koszt własny).

Ważne!!!

W przeciwieństwie do innych dofinansowań, kinderopvangtoeslag zaczyna obowiązywać nie od 1-go danego lub najbliższego miesiąca, ale od  pierwszego dnia korzystania dziecka z opieki. Inny jest również termin składania wniosku, a mianowicie:

Aby otrzymać pełne dofinansowanie do opieki, należy złożyć wniosek do Belastingdienst w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia opieki, np.

 

 • dziecko zaczęło uczęszczać do niani od 1 kwietnia 2020, więc aby otrzymać pełne dofinansowanie, należy złożyć wniosek do 31 lipca 2020. A jeżeli rodzice w tym przypadku złożą wniosek dopiero we wrześniu 2020, to dofinansowanie zostanie wypłacone od 1 czerwca 2020, a niestety miesiące kwiecień i maj przepadną (koszt własny).
  Oczywiście, nie zmienia się w przypadku kinderopvangtoeslag zasada obowiązująca we wszystkich dofinansowaniach, o bieżącej osobistej aktualizacji danych i sytuacji życiowej. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości, wynosi zazwyczaj do 5 tygodni, a kwota dodatku podobnie jak i inne dofinansowania, jest wypłacana co miesiąc (ok 20-tego każdego miesiąca).