Rozliczenia podatkowe w Holandii

Jeżeli w danym roku rozliczeniowym pracowałeś w Holandii albo otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych, socjalny, chorobowy lub rentę, powinieneś rozliczyć się z podatku dochodowego. Rozliczenia takiego można dokonać nawet do 5 lat wstecz, ale pod warunkiem, że dana osoba nie otrzymała wcześniej pisma z Belastingdienst o obowiązku rozliczenia się z podatku w określonym terminie.

Czy muszę złożyć zeznanie podatkowe?

To pytanie zadaje sobie co rok wiele osób.  Zależy to bowiem zawsze od indywidualnej sytuacji podatnika.  

 1. Jeżeli otrzymałeś list (aangiftebrief) z Belastingdienst wzywający do złożenia deklaracji podatkowej, to jesteś wówczas w pełni zobowiązany do terminowego rozliczenia się.

2.Jeżeli jednak nie otrzymałeś takiego listu, musisz sprawdzić sam czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. W tym przypadku, jeśli po wypełnieniu zeznania, okazuje się że:

 • otrzymasz 16€ lub więcej zwrotu podatku – złóż deklarację,
 • otrzymasz mniej niż 16€ – nie składaj deklaracji, ponieważ urząd skarbowy nie wypłaca zwrotów w wysokości poniżej 16€,
 • musisz zapłacić więcej niż 46€ – koniecznie złóż deklarację do 14 lipca 2020. Nie robiąc tego dobrowolnie w tym terminie, narażasz się na karę i odsetki od kwoty ze strony holenderskiego urzędu skarbowego,
 • musisz zapłacić 46€ lub mniej – nie składaj deklaracji.     

Kwalifikowany podatnik zagraniczny

Począwszy od 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, dotyczące rozliczeń dla osób niezameldowanych w Holandii, ale osiągających  tutaj swoje dochody. Tylko osoba, która posiada status kwalifikowanego podatnika zagranicznego ma prawo do pełnych ulg podatkowych i odliczeń.

Kogo uważa się za podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg?

 • osobę, której miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby,
 • osobę, której co najmniej 90% dochodów, pochodzących ze wszystkich źródeł, podlega opodatkowaniu w Holandii. W przypadku partnerów, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, partnera również obowiązuje zasada 90% dochodów, aby móc zastosować ulgi. Wówczas zasada ta ustalana jest na podstawie wspólnych dochodów partnerów.
 • osobę, która może okazać zaświadczenie o dochodach, potwierdzone przez urząd skarbowy, właściwy dla jej miejsca zamieszkania. Formularz takiego zaświadczenia jest udostępniany każdego roku na stronie Belastingdienst. Oczywiście ażeby uzyskać w Polsce potwierdzenie zaświadczenia o dochodach, w pierwszej kolejności należy dokonać rozliczenia wszystkich swoich dochodów z polskim fiskusem (o tym więcej w dziale Rozliczenia podatkowe w Polsce).

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatkowego:  

 • karty podatkowe (jaaropgave) od wszystkich pracodawców, z zasiłków i funduszy emerytalnych. 
 • zaświadczenie o dochodach z zagranicy (tylko dla osób niezameldowanych lub częściowo zameldowanych w Holandii w danym roku podatkowym),
 • dokumenty do rozliczenia z hipoteki, czyli jaaroverzicht z banku lub instytucji finansującej kredyt oraz WOZ-waarde domu/mieszkania (tylko dla osób posiadających kredyt hipoteczny).

Ważne!!! 

Przy składaniu rozliczenia najważniejsze jest, aby ustalić właściwy rodzaj formularza rozliczeniowego. Podstawą do wypełnienia właściwego formularza jest przekazanie dokładnych informacji dotyczących sytuacji meldunkowej podatnika w danym roku rozliczeniowym, za który dokonuje on rozliczenia.

Czas oczekiwania na decyzję podatkową

Jeżeli rozliczyłeś swój podatek za rok 2019 do 31 marca 2020 roku, to powinieneś do końca czerwca 2020 roku otrzymać z Belastingdienst wstępną decyzję podatkową (voorlopige aanslag) bądź już od razu definitywną decyzję podatkową (definitieve aanslag).  Jeżeli rozliczyłeś natomiast swój podatek za rok 2019 po 1 kwietnia 2020 roku, to holenderski urząd skarbowy deklaruje wydanie decyzji w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania rozliczenia. Niestety bardzo często dzieje się tak, iż Belastingdienst nie jest w stanie z różnych powodów wydać decyzji w żadnym z powyższych terminów. W takim przypadku, podatnik otrzymuje list informujący o tym, a czas oczekiwania na decyzję może wydłużyć się nawet do 3 lat, ale zazwyczaj trwa to krócej.

Mit  „Rozłąkowe” 

Tzw. „rozłąkowe” wzbudza już od wielu lat ogromne kontrowersje wśród Polaków pracujących w Holandii. Mnóstwo polskich pracowników sądzi, że jest ono swoistym rodzajem rekompensaty pieniężnej za pracę z dala od swojej rodziny – nic bardziej mylnego.                                                                                                      

Czym więc jest tak naprawdę nasze „rozłąkowe”???

To nic innego jak tylko potoczna nazwa ogólnej ulgi podatkowej (algemene heffingskorting) dla małżonka lub partnera fiskalnego, który osiąga bardzo niskie dochody bądź nie posiada ich wcale. Tak więc, z powyższej ulgi mogą skorzystać osoby przy wspólnym rozliczeniu podatkowym, których partner fiskalny przebywa w Polsce (musi posiadać BSN – czyli tzw. sofinummer), ale i takie, które mieszkają razem ze swoim partnerem fiskalnym na terenie Holandii. Tym samym nie ma tu mowy o żadnej „rozłące”. 

Kim jest partner fiskalny?

 • mąż, żona,
 • osoba, z którą mamy zawarty w gminie związek partnerski,
 • osoba, z którą posiadamy wspólne dziecko i jesteśmy zameldowani pod jednym adresem (przez okres co najmniej 6 miesięcy w danym roku podatkowym) lub mieszkamy z osobą, która posiada dziecko,
 • osoba, z którą mamy wspólnie kupiony dom lub mieszkanie,
 • osoba, która jest wskazana w naszej polisie na życie

W związku z nowymi zasadami rozliczeniowymi od 2015 roku  dla osób niezameldowanych, które już  wcześniej tutaj omówiliśmy,  wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym można wykonać tylko wówczas, kiedy posiada on zaświadczenie o dochodach z Polski oraz łączny dochód brutto osób wspólnie rozliczających się  wynosi minimum 90%  dochodu pochodzącego z Holandii.