Tłumaczenia

Tłumaczenia standardowe

Tłumaczenia standardowe (zwykłe) obejmują teksty o tematyce ogólnej, które nie zawierają słownictwa specjalistycznego i nie wymagają od tłumaczy wiedzy eksperckiej, aczkolwiek obligują tłumacza do wyczucia stylu i dokładności. Chodzi nie tylko o wierne przetłumaczenie, ale także o zachowanie ducha tekstu źródłowego. Tłumaczenia standardowe są  to typowe teksty i dokumenty, które zostały napisane językiem potocznym lub literackim, np.  korespondencja biurowa, ulotki, listy, życiorysy, podania, książki,  instrukcje, regulaminy i tym podobne.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne dotyczą tekstów poświęconych danej dziedzinie naukowej lub branży. Należą do nich:

– Tłumaczenia medyczne (opisy leków, wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala…),

– Tłumaczenia ekonomiczne ( bilanse, analizy podatkowe, sprawozdania finansowe…),

– Tłumaczenia prawnicze (kontrakty, umowy cywilno-prawne, akty i normy prawne…),

– Tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, umowy serwisowe…),

-Tłumaczenia naukowe (prace doktorskie, badania naukowe, odkrycia…).

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione (zwane potocznie przysięgłymi), inaczej tłumaczenia poświadczone są wykonywane przez tłumaczy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości. Każde tłumaczenie musi być wydrukowane, opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem – tylko tak sporządzony dokument posiada moc prawną.

Do tłumaczeń uwierzytelnionych należą tłumaczenia wszystkich oficjalnie wydanych przez instytucje oraz dla instytucji dokumentów, takie jak np. dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego – akty urodzenia, zgonu, małżeństwa; dokumenty właściwe dla Wydziałów Komunikacji: dokumenty rejestracyjne pojazdu; dokumenty stwierdzające tożsamość: prawa jazdy, dowody osobiste; dokumenty poświadczane notarialnie: pełnomocnictwa, zaświadczenia; dokumenty składane na uczelniach: świadectwa, dyplomy; dokumenty wymagane przez Urząd Skarbowy: dokumenty rejestracyjne firmy ( NIP, KRS) i inne.

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka obcego na język obcy

Tłumacz przysięgły, zarejestrowany w Polsce, może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione tylko z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy. Nie może wykonać tłumaczenia bezpośrednio z języka obcego na obcy. Jeśli Państwo potrzebują tłumaczenia uwierzytelnionego na przykład z języka angielskiego na język niemiecki, trzeba wykonać tłumaczenie uwierzytelnione najpierw z języka angielskiego na język polski, a potem z języka polskiego na język niemiecki.

Oferta językowa

Oferujemy tłumaczenia pisemne z i na język polski z języków wymienionych poniżej.

Jeśli na liście nie ma języka, którym bylibyście Państwo zainteresowani, proszę o kontakt.

 

albański
angielski
arabski
azerbejdżański (azerski)
białoruski
bośniacki
bułgarski
chiński
chorwacki
czeski
duński
estoński
fiński

grecki
gruziński
hebrajski
hiszpański
japoński
kazachski
koreański
litewski
łacina
łotewski
macedoński
mołdawski
niemiecki

perski
norweski
portugalski
rosyjski
rumuński
serbski
słowacki
słoweński
szwedzki
turecki
węgierski
włoski