Dofinansowanie do ubezpieczenia

Każda osoba, mieszkająca bądź pracująca na terenie Holandii, jest zobowiązana do wykupienia minimum
podstawowego pakietu ubezpieczenia zdrowotnego.
W celu zrekompensowania części ponoszonych na ten cel wydatków, można starać się w Belastingdienst o
dofinansowanie do kosztów posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego – Zorgtoeslag.

Osoba, która chce ubiegać się o powyższe dofinansowanie musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne,
 • nie przekraczać rocznie ustalonego na dany rok progu dochodowego – w 2020 roku wynosi on:
  # 30.481€ dla osoby samotnej,
  # 38.945€ dla partnerów fiskalnych,
 • nie przekraczać ustalonego na dany rok progu majątkowego (wysokość majątku jest brana pod
  uwagę na dzień 1 stycznia danego roku) – w 2020 roku wynosi on:
  # 116.613€ dla osoby samotnej,
  # 147.459€ dla partnerów fiskalnych.

Ważne!!!

 • dofinansowanie należy się tylko za pełny miesiąc, w którym było opłacone ubezpieczenie zdrowotne, czyli jeżeli wykupiliśmy polisę np. 15 czerwca, to za ten miesiąc dofinansowania nie otrzymamy,
 • posiadając partnera fiskalnego otrzymujemy zawsze jedno wspólne dofinansowanie na dwie osoby,
 • każdy jest sam odpowiedzialny za to, aby przekazywać do Belastingdienst właściwy dochód na dany rok oraz wszystkie zmiany życiowe, mające wpływ na wysokość dofinansowania. Tym samym, po zamknięciu polisy ubezpieczeniowej, należy niezwłocznie zakończyć również pobieranie dofinansowania. Ubezpieczalnia nie przekazuje tego typu informacji do Belastingdienst.

Zorgtoeslag może być wypłacany na 2 sposoby, a mianowicie:

 • w comiesięcznych zaliczkowych ratach (ok 20-tego każdego miesiąca) – forma ta powoduje jednak,
  iż bardzo często po osiągnięciu wyższego dochodu w danym roku, po jego zakończeniu i otrzymaniu
  definitywnej decyzji z Belastingdienst, jesteśmy zmuszeni zwrócić część wypłaconego nam już
  wcześniej dofinansowania.
 • jako jednorazowa wypłata po zakończeniu danego roku, ustalona na podstawie faktycznego
  dochodu, co nie powoduje problemów w związku z koniecznością zwrotów nienależących się nam
  kwot dofinansowania.

O dofinansowanie do ubezpieczenia za dany rok możemy się starać do 31 sierpnia roku następnego, czyli na
złożenie wniosku o zorgtoeslag za rok 2019 mamy czas do 31 sierpnia 2020, a za rok 2020 możemy to zrobić
do 31 sierpnia 2021.
Czas oczekiwania na decyzję, o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości wynosi zazwyczaj do 5
tygodni, ale czasami proces ten trwa znacznie dłużej, zwłaszcza w przypadku osób niezameldowanych.

Poniżej przedstawiam orientacyjne kwoty miesięcznego dofinansowania do ubezpieczenia.

2019

Dochód do  Osoba  samotna Partnerzy fiskalni
€ 20.500 € 99 € 192
€ 21.000  €98 € 192
 € 21.500  € 92 € 186
€ 22.000  € 87 € 180
€ 22.500 € 81 € 175
€ 23.000  € 75 € 169
€ 23.500 € 70 € 164
€ 24.000 € 64 € 158
€ 24.500 € 58 € 152
€ 25.000 € 53 € 147
€ 25.500 € 47 € 141
€ 26.000 € 42 € 135
€ 26.500 € 36 € 130
€ 27.000 € 30 € 124
€ 27.500 € 25 € 118
€ 28.000 € 19 € 113
€ 28.500 € 13 € 107
€ 29.000 € 8 € 102
€ 29.500 € 2 € 96
€ 30.000 € 90
€ 30.500 € 85
€ 31.000 € 79
€ 31.500 € 73
€ 32.000 € 68
€ 32.500 € 62
€ 33.000 € 57
€ 33.500 € 51
€ 34.000 € 45
€ 34.500 € 40
€ 35.000 € 34
€ 35.500 € 28
€ 36.000 € 23
€ 36.500 € 17
€ 37.000 € 11
€ 37.500

2020

Dochód do Osoba  samotna
Partnerzy fiskalni
€ 21.000€104€199
€ 21.500€103€198
€ 22.000€97€193
€ 22.500€92€187
€ 23.000€86€182
€ 23.500€80€176
€ 24.000€75€170
€ 24.500€69€165
€ 25.000€63€159
€ 25.500€58€153
€ 26.000€52€148
€ 26.500€46€142
€ 27.000€41€136
€ 27.500€35€131
€ 28.000€29€125
€ 28.500€24€119
€ 29.000€18€114
€ 29.500€13€108
€ 30.000€7€102
€ 30.500 €97
€ 31.000 €91
€ 31.500 €86
€ 32.000 €80
€ 32.500 €74
€ 33.000 €69
€ 33.500 €63
€ 34.000 €57
€ 34.500 €52
€ 35.000 €46
€ 35.500 €40
€ 36.000 €35
€ 36.500 €29
€ 37.000 €23
€ 37.500 €18
€ 38.000 €12
€ 38.500 €6
€ 39.000