Zasiłek chorobowy

W sytuacji, gdy dana osoba pracuje w Holandii i staje się niezdolna do pracy z powodu choroby, może ona
wówczas starać się o zasiłek chorobowy – Ziektewet-uitkering.

Świadczenie to przysługuje każdemu kto:
– posiada stałą pracę (kontrakt na czas nieokreślony),
– pracuje tymczasowo (kontrakt na czas określony),
– jest zatrudniony jako pracownik tymczasowy przez biuro pośrednictwa pracy (Uitzendbureau).

W razie choroby, o Ziektewet-uitkering może się starać również osoba, która w danym momencie
przebywa na zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering).
Świadczenie chorobowe może być wypłacane przez pracodawcę bądź UWV. Jest to uzależnione od rodzaju
kontraktu, jaki dana osoba ma zawarty z pracodawcą lub biurem pracy.
W przypadku, gdy ktoś posiada umowę na czas określony i chorobowe wypłaca pracodawca, w momencie
jej wygaśnięcia, wypłatę świadczenia przejmuje UWV.
Wysokość zasiłku chorobowego, ustalana jest na podstawie wynagrodzenia z całego roku, poprzedzającego
chorobę i wynosi zazwyczaj 70%. Wyjątek stanowią kobiety, których choroba spowodowana jest ciążą lub
porodem. W takiej sytuacji, otrzymują one 100% wynagrodzenia.
Czas oczekiwania na decyzję wynosi około 4 tygodni.
Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 2 lata (104 tygodnie). Jeżeli po tym czasie, dana
osoba jest nadal niezdolna do podjęcia pracy, może ona złożyć wniosek o rentę chorobową (WIA).
Oczywiście pobierając zasiłek chorobowy, jesteśmy zobowiązani do ścisłej współpracy z pracodawcą i
lekarzem zakładowym (Bedrijfsarts) oraz w przypadku UWV – komisją lekarską.

Ważne!!!

Nikt – poza lekarzem zakładowym lub komisją lekarską, nie ma prawa nas pytać o kwestie medyczne związane z naszą chorobą (objawy, dolegliwości, wyniki badań, itp.).

Informujemy oczywiście na bieżąco o wszystkich zmianach (adres zamieszkania, wyjazd wakacyjny, itp.),
odbieramy telefony i odpowiadamy na każdą korespondencję oraz stawiamy się na wszystkie spotkania, na
które zostaliśmy wezwani. Nie stosowanie się do powyższych zasad, może naturalnie skutkować
obniżeniem wysokości zasiłku, karą lub całkowitą utratą prawa do pobieranego świadczenia.
W pewnych sytuacjach, podczas pobierania zasiłku chorobowego w Holandii, możliwy jest wyjazd poza jej
granice. W pierwszej kolejności jednak, ażeby móc wyjechać do Polski i tam pobierać Ziektewet-uitkering,
musimy uzyskać od UWV specjalne pozwolenie. Tylko i wyłącznie wtedy, możemy legalnie przebywać w
Polsce i korzystać ze świadczenia chorobowego.