Rodzinne

Kinderbijslag – to zasiłek rodzinny, dzięki któremu rząd holenderski, pokrywa częściowo koszty związane z wychowaniem dzieci do 18-tego roku życia

Komu przysługuje zasiłek rodzinny? 

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania dzieci własnych, a także:        

 • dzieci adoptowanych,
 • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą,
 • pasierbów lub
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Ponadto o kinderbijslag mogą wnioskować rodzice (ojciec bądź matka), którzy:

 • legalnie pracują w Holandii,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Holandii,
 • osiągają dochód w postaci zasiłku, np. dla bezrobotnych, macierzyńskiego, chorobowego, itp. (więcej na ten temat w dziale Zasiłki).

Jednym słowem – odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne.

W jakiej wysokości przyznawany jest zasiłek rodzinny? 

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i w 2019 roku wygląda to następująco:

 • dzieci w wieku od 0 do 5 lat – €221,49 na dziecko kwartalnie,
 • dzieci w wieku od 6 do 11 lat – € 268,95 na dziecko kwartalnie,
 • dzieci od 12 do 17 lat – € 316,41 na dziecko kwartalnie.

Kwota zasiłku zwiększa się automatycznie, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat.

Co najważniejsze w temacie wysokości zasiłku rodzinnego – to jest to, że kinderbijslag w przeciwieństwie do wszystkich dofinansowań, jest niezależny od wysokości dochodów rodziców.

Kiedy i w jaki sposób wypłacany jest zasiłek rodzinny?

Kinderbijslag jest wypłacany kwartalnie przez SVB (Sociale Verzekeringsbank) na podane we wniosku konto bankowe, zawsze po upływie danego kwartału, czyli:  

 • 2 stycznia za czwarty kwartał poprzedniego roku,
 • 1 kwietnia za pierwszy kwartał,
 • 1 lipca za drugi kwartał,
 • 1 października za trzeci kwartał.

Pierwsza wypłata należy się za kwartał, następujący po miesiącu, w którym urodziło się dziecko, tak więc:

 • jeżeli dziecko urodziło się np. 15 kwietnia, a zatem po pierwszym dniu drugiego kwartału – to świadczenie będzie przyznane od trzeciego kwartału i wypłacone po jego zakończeniu,
 • natomiast jeżeli dziecko urodziło się np. 1 kwietnia, czyli w pierwszym dniu drugiego kwartału – to prawo do zasiłku przysługuje właśnie od tego kwartału, a pierwsze pieniążki zostaną wypłacone ok. 1 lipca.

Aby ocenić prawo do zasiłku rodzinnego w danym kwartale, SVB bierze pod uwagę sytuację z pierwszego dnia tego kwartału.

Warunki przyznawania zasiłku rodzinnego dla dzieci mieszkających poza Holandią

Podstawową kwestią, w wystąpieniu o zasiłek rodzinny dla dzieci przebywających poza Holandią jest udokumentowanie, że utrzymujesz dzieci mieszkające w Polsce. Twoim obowiązkiem jest przekazywanie do Polski minimum €433 kwartalnie na jedno dziecko. Podczas procedury rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny, będziesz musiał wysłać kopie dokumentów, potwierdzających przesyłanie pieniędzy na dziecko.

Ważne!!!

SVB akceptuje tylko poniższe formy przekazywania kwot pieniężnych:

 1. przelew z Twojego imiennego konta bankowego na konto opiekuna dziecka w Polsce (przelew taki musi być zrobiony z konta osoby starającej się o kinderbijslag),
 2. przekaz pieniężny dokonany imiennie na opiekuna dziecka w Polsce, np. Western Union, MoneyGram (przekaz pieniężny musi być dokonany przez osobę starającą się o kinderbijslag),
 3. jeżeli twoja wypłata z Holandii jest bezpośrednio przekazywana na twoje polskie konto, to opiekun dziecka musi imiennie pobierać pieniądze z tego konta. SVB może poprosić o potwierdzenia takiego imiennego odbierania pieniędzy przez opiekuna w Polsce.
Inne formy przekazywania środków pieniężnych nie są akceptowane przez SVB, pamiętaj zatem, aby zawsze w odpowiedni sposób wysyłać pieniądze na dzieci do Polski.
Koszty utrzymania dziecka

Dodatkowo warto zbierać również rachunki zarówno z Holandii, jak i z Polski potwierdzające utrzymanie dziecka. Przez pojęcie kosztów utrzymania dziecka, SVB rozumie te wydatki, które ponoszone są na zapewnienie dziecku środków do życia, na jego wychowanie i edukację. Należą do nich:

 • mieszkanie,
 • opłaty za pobyt dziecka w internacie lub innej placówce,
 • odzież i obuwie,
 • koszty przejazdów dziecka oraz koszty ponoszone na odwiedzanie dziecka,
 • wakacje,
 • ubezpieczenia,
 • koszty edukacji

Do kosztów utrzymania dziecka zalicza się także alimenty płacone na dziecko oraz kwoty, które na utrzymanie dziecka łoży Twój partner. Oszczędności nie wlicza się w koszty utrzymania.

Procedura rozpatrywania wniosku

Ubiegając się o zasiłek rodzinny w Holandii musimy liczyć się z tym, iż będzie to długotrwała i pracochłonna procedura, zwłaszcza w przypadku, jeżeli nasze dziecko przebywa na terenie Polski. Wniosek o zasiłek rodzinny jest rozpatrywany od dnia jego złożenia aż do roku wstecz i zostanie on wypłacony od momentu, kiedy spełniałeś warunki jego otrzymywania. Jest zatem taka możliwość, że otrzymasz kinderbijslag nawet do roku wstecz od momentu wpłynięcia dokumentów do SVB.

W trakcie procesu starania się o przyznanie zasiłku rodzinnego, SVB może poprosić o przesłanie oryginałów następujących dokumentów (nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów z Polski na język holenderski, SVB posiada własne biuro tłumaczeń):

 • aktu urodzenia dziecka (najlepiej europejskiego), ewentualnie aktu ślubu rodziców,
 • zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu,
 • zaświadczenia od pracodawcy lub decyzji o przyznaniu zasiłku, np. dla bezrobotnych,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
 • decyzji z polskiego urzędu o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce.

Podczas procedury rozpatrywania wniosku oraz również po jej zakończeniu, bardzo ważne jest, aby na bieżąco odpowiadać na korespondencję z SVB. Instytucja ta, często wysyła formularze oraz listy, które są bardzo podobne do siebie, ale wbrew pozorom, każdy z nich musi być odesłany. Jeżeli nie jesteś zameldowany w Holandii, a podałeś holenderski adres do korespondencji to pamiętaj, aby przy zmianie adresu osobiście (listownie) przekazać do SVB swój nowy adres. SVB posiada poprawny adres meldunkowy tylko i wyłącznie tych osób, które są zameldowane w Holandii i przy zmianie meldunku nie muszą one uaktualniać adresu. SVB otrzymuje bieżący adres z systemu gminnego. Oczywiście niezwłocznie informujemy urząd również o wszelkich innych zmianach zachodzących w życiu naszym i naszego dziecka, takich jak: zmiana opiekuna, informacje dotyczące zarobków dzieci – prace sezonowe, itp.

Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymujesz korespondencji z SVB – warto tam zadzwonić i ustalić, na jakim etapie jest Twój wniosek. Zdarza się bowiem czasami tak, że korespondencja zaginęła lub też SVB nie dostało odpowiedzi od Twojego pracodawcy lub instytucji z Polski.

Pomimo tego całego żmudnego procesu rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny w Holandii – warto o niego wystąpić. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, będziesz miał być może prawo do dodatku na dziecko – kindgebondenbudget ( o tym więcej w dziale Do dziecka).