Dodatek na dziecko

Kindgebonden budget – to dodatek na dziecko, wypłacany rodzicom bądź opiekunom, którzy spełniają poniższe warunki:  

  • posiadają jedno lub więcej dzieci poniżej 18-tego roku życia,
  • mają przyznany z SVB zasiłek rodzinny – Kinderbijslag (o tym więcej w dziale Rodzinne),
  • nie przekraczają rocznie ustalonego na dany rok progu dochodowego (jego maksymalna granica jest uzależniona od ilości dzieci w rodzinie),
  • nie przekraczają ustalonego na dany rok progu majątkowego (wysokość majątku jest brana pod uwagę na dzień 1 stycznia danego roku) – w 2020 roku wynosi on:

– 116.613€ dla osoby samotnej,

– 147.459€ dla partnerów fiskalnych.

Zazwyczaj po wydaniu pozytywnej decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego, SVB przekazuje tę informację do Belastingdienst i dodatek na dziecko jest przyznawany automatycznie. Jeżeli jednak z jakiś przyczyn tak się nie stanie, bądź dodatek był z jakiś powodów czasowo wstrzymany, to w takich przypadkach o przyznanie lub wznowienie, należy wystąpić osobiście. Oczywiście przy ustalaniu prawa do pobierania dodatku oraz jego wysokości, jest brany pod uwagę wspólny roczny dochód brutto rodziców bądź opiekunów.

Podobnie jak w przypadku dofinansowania do ubezpieczenia lub  mieszkania, kindgebonden budget jest wypłacany w comiesięcznych zaliczkowych ratach (ok 20-tego każdego  miesiąca) i po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów zaczyna obowiązywać od 1-go najbliższego miesiąca.  O dodatek na dziecko za dany rok, możemy się starać do 31 sierpnia roku następnego, czyli na złożenie wniosku o kindgebonden budget za rok 2019 mamy czas do 31 sierpnia 2020, a za rok 2020 możemy to zrobić do 31 sierpnia 2021.  Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu dodatku oraz jego wysokości wynosi zazwyczaj do 5 tygodni.

Ważne!!!

Należy oczywiście pamiętać, że kindgebonden budget  tak jak i inne dofinansowania, jest wypłacany przez Belastingdienst na podstawie przekazywanych przez nas samych szacunkowych danych. Oznacza to oczywiście, że po zakończonym roku, może zdarzyć się tak, iż np. z powodu osiągnięcia wyższych dochodów niż te, które wcześniej zadeklarowaliśmy, będziemy musieli zwrócić jakąś część wypłaconego nam już dodatku. Dlatego warto na bieżąco aktualizować wszystkie zmiany.