Dofinansowanie do mieszkania

Jeżeli wynajmujesz samodzielne mieszkanie (nie pokój) i posiadasz meldunek, to możesz starać się o dofinansowanie do mieszkania – Huurtoeslag.

Aby otrzymać powyższe dofinansowanie należy spełniać następujące warunki:

 • nie przekraczać ustalonego na dany rok progu majątkowego (wysokość majątku jest brana pod uwagę na dzień 1 stycznia danego roku) – w 2020 roku wynosi on:
  30.846€ dla osoby samotnej,
   61.692€ dla partnerów fiskalnych,
  30.360€ dla każdego współlokatora,
 • nie przekraczać ustalonej na dany rok wysokości czynszu – w 2020 roku wynosi ona:
  432,51€ miesięcznie dla osób pomiędzy 18 a 23 rokiem życia,
  737,14€ miesięcznie dla osób w wieku 23 lata lub starszych,
 • posiadać umowę najmu mieszkania (huurcontract), na której jest wyraźnie wyszczególniona wysokość czynszu, tzw. kale huur prijs, czyli kwota czynszu za mieszkanie bez jakichkolwiek opłat (prąd, gaz, woda, utrzymanie mieszkania, itp.).

Ważne!!!

 • w przypadku dofinansowania do mieszkania istotne jest, ile osób dorosłych jest zameldowanych pod danym adresem. Dlatego też, przyznanie oraz wysokość huurtoeslag, ustalane jest na podstawie rocznego dochodu brutto wszystkich osób zameldowanych w danym momencie pod tym adresem.
 • aby otrzymać huurtoeslag za dany miesiąc, trzeba być 1-go danego miesiąca zameldowanym pod danym adresem, czyli jeżeli zameldujesz się np. 10 czerwca, to za ten miesiąc dofinansowania nie otrzymasz.
 • wszystkie zmiany zachodzące w naszym życiu, które mają wpływ na dofinansowanie (wysokość zarobków lub czynszu, liczba osób zameldowanych, itp.) należy zgłaszać do Belastingdienst w ciągu 4 tygodni.

Podobnie jak w przypadku dofinansowania do ubezpieczenia, huurtoeslag jest wypłacany w comiesięcznych zaliczkowych ratach (ok 20-tego każdego miesiąca). O dofinansowanie do mieszkania  za dany rok możemy się starać do 31 sierpnia roku następnego, czyli na złożenie wniosku o huurtoeslag za rok 2019 mamy czas do 31 sierpnia 2020, a za rok 2020 możemy to zrobić do 31 sierpnia 2021. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości wynosi zazwyczaj do 5 tygodni.